top of page
Kur'ân-ı Kerim, Tarihselcilik ve Hermenötik

Hazırlayan

Heyet

Yıl

ISBN

2003

975-6407 06-9

KUR’ÂN VE
İLMÎ HAKİKATLER-2

Hazırlayan

Dr. Ergün ÇAPAN

Yıl

ISBN

2011

978-975-278-533-5

PEYGAMBER YOLU

Hazırlayan

Dr. Ergün ÇAPAN - Selçuk CAMCI

Yıl

ISBN

2011

978-605-5557-31-7

AİLENİN KORUNMASI VE MÜT’A FİTNESİ

Hazırlayan

Dr. Ergün ÇAPAN

Yıl

ISBN

2014

978-605-328-091-0

bottom of page